VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Waarom wordt er niet sneller werk gemaakt van een cashvrije Europese samenleving?


1414 dagen geleden gesteld

Topeconomen en politici zijn het er unaniem mee eens: een cashvrije samenleving zou een van de volgende stappen geweest zijn om de recessie te bestrijden. Niet alleen is het meermogelijk de rente onder 0 te laten zakken zonder een bankrun te veroorzaken om consumptie terug op te krikken zonder de inflatie te moeten manipuleren, het is daarbovenop nog eens de ideale methode om zwart geld, fraude en misdaad te bestrijden en zo de welvaart te verhogen. Vandaag de dag is de technologie beschikbaar om dit geleidelijk in te voeren. Gaan we nu echt wachten op een volgende crisis om dan halsoverkop deze maatregel te nemen?
1 land kan niet het verschil maken, maar op Europees niveau...


Antwoord:
 • Johan Van Overtveldt Beantwoord
  Johan Van Overtveldt

  Een volledig cashloze maatschappij is in de nabije toekomst niet haalbaar. meerWel moet België een voortrekkersrol blijven spelen inzake digitale betalingen. Op mijn initiatief werd in 2015 een High Level Expert Group on the Future of the Belgian Financial Sector opgericht. De missie van de Expertengroep bestaat uit een bredere reflectie over het Belgisch financieel landschap door een stand van zaken op te maken van de uitdagingen voor de sector na de financiële crisis van 2008 en toekomstperspectieven te onderzoeken die zullen resulteren in aanbevelingen onder de vorm van een eindrapport.
  In januari 2016 werd dit eindrapport voorgesteld. Daarin kan u ook de aanbevelingen terugvinden met betrekking tot betalingssystemen en meer bepaald een cashloze maatschappij, op pagina 54 onder titel 2 “Payments systems”. Het eindrapport kan u raadplegen via onderstaande link:
  http://vanovertveldt.belgium.be/nl/expertengroep-voor-de-financi%C3%ABle-sector-stelt-eindrapport-voor minder

  1113 dagen geleden beantwoord