VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Waarom helpt de regering de arcopargedupeerden niet en laat ze de schuldigen met rust?


1405 dagen geleden gesteld

Ik ben één van de 800 000 gedupeerden, ook mijn kinderen en echtgenote. Alhoewel dit gecommuniceerd werd als 'veilig' en de staat oorspronkelijk zich garant stelde, verbergt iedereen zich achter meerde beslissing van Europa.
Wat gebeurt bij een njet van Europa?


Antwoord:
 • Koen Geens Beantwoord
  Koen Geens

  CD&V heeft bij de aanpak van de crisis steeds het belang van de spaarder voorop gesteld. meerCD&V heeft bij de aanpak van de crisis steeds het belang van de spaarder voorop gesteld door met de regering Leterme in het dossier Arco de spaargarantie van toepassing te maken. Jammer genoeg zijn er nadien gerechtelijke initiatieven genomen die de rechtszekerheid van deze beslissing in vraag stellen. Tijdens deze juridische procedure is CD&V steeds blijven werken aan een oplossing. Ondertussen is het juridisch kader geëvolueerd waardoor CD&V in de vorige regering een voorstel tot oplossing heeft kunnen doen. Ook bij de regeringsonderhandelingen zijn we in tegenstelling tot onze gesprekspartners blijven eisen dat de regering een definitieve oplossing zou uitwerken. Als gevolg daarvan hebben de huidige regeringspartijen zich geëngageerd om in aansluiting op de initiatieven van de vorige regeringen, een werkzame regeling met het oog op de schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van ARCO uit te werken. CD&V blijft dit dossier binnen de regering opvolgen en verdedigen. minder

  1390 dagen geleden beantwoord
 • Bart De Wever Beantwoord
  Bart De Wever

  http://www.n-va.be/nieuws/veelgestelde-vragen-over-het-acw-arco-en-dexia meerDe expert ter zake is N-VA Kamerlid Peter Dedecker. Op de website van de N-VA vind je de meest gestelde vragen over het ACW, Arco en Dexia: http://www.n-va.be/nieuws/veelgestelde-vragen-over-het-acw-arco-en-dexia
  Mocht je toch nog een vraag hebben, kan je bij Peter Dedecker terecht via peter.dedecker@n-va.be minder

  1390 dagen geleden beantwoord
 • Meyrem Almaci Beantwoord
  Meyrem Almaci

  Groen heeft hard gevochten om de schuldigen van de bankencrisis verantwoording te laten afleggen in het parlement. meerDe bankencrisis heeft enorm hard ingehakt op zowel onze burgers als onze overheidsschuld. Ik begrijp uw frustratie en deel ze ook. In het parlement hebben wij geijverd voor een onderzoekscommissie die alle aspecten van de bankencrisis zou onderzoeken, de meerderheid heeft hier echter niet voor gekozen. Als oppositie hebben wij weinig zicht op de stand van zaken in dit dossier maar trachten alles goed op te volgen. Voor ons staat het maximaal vrijwaren van de rechten van de burgers en betrokkenen voorop. minder

  1360 dagen geleden beantwoord