VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Gaat de BTW-verhoging (van 6% naar 21%) voor renovatie van huizen jonger dan 10 jaar effectief in voege op 01/01/2016?


1427 dagen geleden gesteld

Navraag bij verschillende diensten (e.g. belastingcontrolekantoor) leert ons dat ook zij nog steeds in het ongewisse blijven betreffende eventuele veranderingen inzake de aanpassing van het verlaagde tarief van 6% bij meerrenovatie.

Vandaar dat we - eind mei '15 - blijven zitten met volgende vragen:

Geldt het hogere BTW-percentage ook voor renovaties die reeds vergund werden voor 01/01/2016? M.a.w. moet de renovatie effectief voltooid zijn dd. 31/12/2015?

Geldt er een overgangsmaatregel voor mensen die reeds aan de renovatie gestart zijn, maar dd. 01/01/2016 nog niet volledig klaar zijn met de renovatie?


Antwoord: