VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Welke scenario's liggen er op tafel om het Arco-dossier tot een goed einde te brengen?


1409 dagen geleden gesteld

De staatsgarantie voor Arco-coöperanten werd door de Europese Commissie nietig verklaard. Het regeerakkoord stelt: 'De regering zal zorg dragen voor het uitwerken van een werkzame regeling met het oog op meerde schadeloosstelling van natuurlijke personen coöperanten van erkende financiële coöperatieven.’ Wat zijn de mogelijke scenario's en wat is de timing om een regeling te treffen?


Antwoord:
 • Johan Van Overtveldt Beantwoord
  Johan Van Overtveldt

  De Europese Commissie besliste in 2014 dat de staatswaarborg aan de Arco-coöperanten onwettige staatssteun betreft meeren gaf de Belgische Staat de opdracht deze steun terug te vorderen. Tegen deze beslissing van de Europese Commissie werd beroep aangetekend door de Belgische Staat bij het Europees Gerecht van Eerste Aanleg.Het Europees Gerecht van Eerste Aanleg heeft onlangs beslist om de beroepsprocedure van de Belgische staat tegen de beslissing van de Europese Commissie op te schorten in afwachting van een uitspraak door het Europees Hof van Justitie in de zaak van de prejudiciële vragen die het Belgisch Grondwettelijk Hof gesteld heeft in de Arco-zaak. Bovendien heeft Deminor onlangs de Belgische Staat gedagvaard in de Arco-zaak. Dit maakt dat het juridisch kluwen zeer ingewikkeld is en de onzekerheid groot. Het is aangewezen om te wachten op de uitspraak van het Europees Hof om te zien welke marge er bestaat om een regeling uit te werken die de toets van Europa kan doorstaan.Bovendien moeten álle hoofdrolspelers in dit dossier bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen. minder

  1088 dagen geleden beantwoord
 • Servais Verherstraeten

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag