VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Waarom geen wegenvignet ipv kilometerheffing?


1403 dagen geleden gesteld

Waarom zou men een heel ingewikkeld systeem als kilometerheffing gaan invoeren als er ook zo iets eenvoudigs bestaat als een wegenvignet ? In Oostenrijk en Zwitserland werkt dat perfekt. Met meerkilometerheffing heb je een enorm infrastructuur nodig, een ingewikkeld berekeningssysteem en de daarbij horende klachten over mogelijk verkeerd berekenden en aangerekende kilometers. Met een vignet heb je dat allemaal niet. Wel lijkt het systeem van Oostenrijk eerlijker dan dat van Zwitserland omdat in Oostenrijk ook vignetten bestaan voor kortere periodes. De controle hierop is vrij eenvoudig uit te voeren door bestaande diensten of ook elektronisch. Ok, met slimme kilometerheffing kan je verkeer eventueel wat sturen en spreiden, maar dat is vrij beperkt, iemand die om 8u op zijn werk moet zijn, zal daar toch om 8u moeten geraken. In elk geval moeten de taksen die er nu zijn voor voertuigen dan wel wegvallen, anders gaan wij als Belgen dubbel betalen.


Antwoord:
 • Ben Weyts Beantwoord
  Ben Weyts

  meer minder

  1208 dagen geleden beantwoord
 • Kristof Calvo Beantwoord
  Kristof Calvo

  Een wegenvignet is een belasting op het bezit van een wagen - met een kilometerheffing kan je het gebruik van een wagen effectief sturen. meerEen wegenvignet heeft als neveneffect dat het het gebruik van een wagen stimuleert: hoe meer kilometers je rijdt, hoe goedkoper dat wegenvignet per kilometer wordt. Bovendien weegt een forfaitaire bijdrage, zoals een wegenvignet, zwaarder door bij lagere inkomens en is het dus sociaal onrechtvaardiger.

  Met een slimme kilometerheffing stuur je het gebruik van een wagen: al naargelang het moment en de plaats waarop je met de wagen rondrijdt betaal je meer of minder. Het invoeren van rekeningrijden vereist inderdaad infrastructuuraanpassingen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de economische verliezen die elke dag door files veroorzaakt worden, groter zijn dan de kosten voor een kilometerheffing.

  Minder auto's op de weg heeft ook gunstige effecten op de de luchtkwaliteit en leefbaarheid in het algemeen.

  Een slimme kilometerheffing kan gecompenseerd worden door andere belastingen (verkeersbelasting, belasting op inverkeerstelling) te verminderen of af te schaffen. minder

  1249 dagen geleden bewerkt
 • Ivo Belet

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag