VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

LPG-wagens worden jaarlijks extra belast met 150 euro. Nochtans is LPG een milieuvriendelijk(er) alternatief. Waarom?


1429 dagen geleden gesteld

LPG rijden bestraffen door extra belasting te heffen staat haaks op het voeren van een geloofwaardig milieu-beleid.
Hoe verklaart u deze belasting en loont het de moeite dit te belasten? meerIs dit niet de reden dat er zo weinig LPG wagens rondrijden?Antwoord:
 • Joke Schauvliege Beantwoord
  Joke Schauvliege

  Vanuit milieuoogpunt is er geen reden om een aanvullende verkeersbelasting voor LPG te behouden. meerDe aanvullende verkeersbelasting werd ingevoerd als compensatie voor het feit dat er geen accijnzen worden geheven op LPG, wat een Europese verplichting is. De Europese Commissie aanvaardt dat er geen accijnzen op LPG worden geheven zolang deze aanvullende verkeersbelasting bestaat. De Vlaamse Regering heeft er bij de hervorming van de BIV voor gekozen om LPG te bevoordelen. Bij de werkzaamheden rond de hervorming van jaarlijkse verkeersbelasting zal de mogelijkheid onderzocht worden om de aanvullende verkeersbelasting op LPG af te schaffen dan wel tot een minimum te beperken binnen de randvoorwaarden die door Europa worden opgelegd. minder

  1423 dagen geleden bewerkt
 • Ben Weyts

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag