VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Als ik mijn woning niet verhuur, is het dan eigenlijk wel nodig kadastraal inkomen te betalen?


1405 dagen geleden gesteld

Als ik opzoek wat KI feitelijk is, kom ik steeds tot de vaststelling dat het gaat over een belasting op een bedrag dat ik zou kunnen vragen aan huurinkomsten (bron: meerwww.belgium.be ). Als ik echter mijn huis niet verhuur, ontvang ik daar natuurlijk geen inkomsten van. Dus vanwaar dan een belasting ervoor te betalen?


Antwoord:
 • Frank Wilryckx Beantwoord
  Frank Wilryckx

  Beste Jan,
  Elke eigenaar van een onroerend goed moet die onroerende voorheffing verplicht betalen. meer
  Het kadastraal inkomen is de grondslag voor de onroerende voorheffing (ov). Dit is een vorm van belasting die je aan het gewest, de provincie en de gemeente betaalt als je vastgoed bezit. Elke eigenaar van een onroerend goed moet die onroerende voorheffing verplicht betalen.
  Meer info vindt u op http://www.kadaster.be/Kadaster/Informatie_over_het_kadastraal_inkomen.

  Vriendelijke groeten,
  Annemie Turtelboom minder

  1099 dagen geleden bewerkt
 • Johan Van Overtveldt Beantwoord
  Johan Van Overtveldt

  Het Kadastrale inkomen op zich is geen belasting. Het K.I. wordt gebruikt als basis om de onroerende voorheffing te berekenen op vastgoed. meerHet kadastraal inkomen (KI) vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerend inkomen dat wordt belast in de personenbelasting.
  Het KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen. D.w.z. de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975.
  De brutohuurwaarde wordt verminderd met de lasten die forfaitair op 40 % worden geschat voor gebouwde onroerende goederen en op 10 % voor ongebouwde onroerende goederen.
  Meer informatie over het kadastraal inkomen kunt u terugvinden op de website van de FOD Financiën : http://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadastraal_inkomen#q10 minder

  1089 dagen geleden beantwoord
 • Liesbeth Homans

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag