VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Hoe wordt de grote uitstroom van kinderen in type 1 en 8 in het BuO opgevangen?


1429 dagen geleden gesteld

In het kader van het M-decreet zijn er al veel minder aanmeldingen in scholen die type 1 en 8 aanboden, en die nu overschakelen naar type basisaanbod. Dat is ook meerlogisch. Gewone scholen kunnen deze kinderen nu eigenlijk niet meer weigeren, tenzij ze kunnen aantonen dat de aanpassingen onredelijk zijn. Maar in de meeste gevallen kunnen ze dat niet aantonen. Ze zullen dit pas kunnen aantonen als de kinderen op school zitten en als ze het volledige zorgcontinuüm hebben doorlopen. Er zullen inderdaad leerlingen zijn die wel hun weg vinden in het gewoon onderwijs. Des te beter. Maar er zullen jammer genoeg ook veel kinderen die zullen 'terugvloeien' naar het buitengewoon onderwijs. Ik vrees dus een beetje een boomerangeffect. Eerst een grote uitstroom uit de scholen met type basisaanbod, en binnen een tweetal jaar terug een grote toestroom in deze scholen; Dat lijkt me niet gezond, niet voor de kinderen, en niet voor de scholen. Is er hier een overgangsmaatregel op zijn plaats?Antwoord:
 • Elisabeth Meuleman Beantwoord
  Elisabeth Meuleman

  Voor de goede uitrol van het m-decreet is het van het allergrootste belang dat scholen de nodige begeleiding en ondersteuning krijgen. meerVoor de goede uitrol van het m-decreet is het van het allergrootste belang dat scholen de nodige begeleiding en financiële ondersteuning krijgen. Inclusief onderwijs zal voor heel wat scholen aanpassingen vergen, maar tegelijkertijd zijn er nu al veel scholen die inclusief werken. Groen pleit voor een betere wisselwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs: voor kinderen die best maar een korte periode in het buitengewoon onderwijs blijven worden volgtrajecten opgezet die de band met de oorspronkelijke school onderhouden, zodat zij zonder problemen opnieuw kunnen instromen wanneer zij daar klaar voor zijn. Maar uiteraard zullen er ook kinderen zijn voor wie het buitengewoon onderwijs ook op langere termijn de beste oplossing is. Groen pleitte in het parlement sowieso voor een meer geleidelijke invoering van het decreet zodat een betere inschatting zou kunnen worden gemaakt van de leerlingenstromen en betere voorbereiding, expertiseontwikkeling en deling had kunnen plaatsvinden. minder

  1421 dagen geleden beantwoord
 • Hilde Crevits

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag