VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Wat is uw standpunt over Arcopar, en welke oplossing ziet u mogelijk?


1429 dagen geleden gesteld

Wij zijn net als vele gezinnen aan het wachten om onze Arcoparcenten terug te krijgen. Mensen verliezen hun vertrouwen in politici, rechtspraak en de banksector. Hoe is een feit als meerdit mogelijkin België? Wat is uw standpunt in deze zaak, en welke oplossing ziet u mogelijk? Gaat u de burgers helpen in deze zaak?


Antwoord:
  • John Crombez Beantwoord
    John Crombez

    de arcopar aandeelhouder is zoals veel particulieren misleid in het type spaarproduct dat hij had. de uitgever zou moeten betalen meerhet probleem is echter dat de uitgevers van de misleidende producten wereldwijd niet betaald hebben. er is geen schadefonds dat banken en andere organisaties moesten volstorten. voor de toekomst : ik vind dat de arcopars moeten terugbetaald worden, al is het juridisch wankel. Twee : ik vind dat misleidende uitgiftes van spaarproducten met zeer zware sancties moeten gepaard gaan, die in een fonds moeten voor eventuele terugbetaling. de toezichthouders waren hier in het verleden trouwens even schuldig als de uitgevers van de producten, wat nog steeds erg zwaar op mijn maag ligt minder

    1427 dagen geleden beantwoord