VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Welk effect zal het stijgend aantal islamieten hebben op onze westerse waarden en gewoonten?


1403 dagen geleden gesteld

Bij ongewijzigd beleid zal de Belgische moslimbevolking tegen 2030 sterk stijgen : van 6% tot 10% (cijfers KNACK), en dit lijkt mij dan nog een zeer voorzichtige, optimistische raming.
meer/> Welk effect zal het stijgend aantal islamieten hebben op onze westerse waarden en gewoonten? Aangezien onze kerken leeggelopen zijn, dreigt onze maatschappij in een religieus vacuum terecht te komen. Dit vacuum zou wel eens tegen snelvaarttrein tempo kunnen ingevuld worden door (nog) meer moslims (nieuwe Belgen, bekeerde Belgen, etc) Mijn concrete vraag :

Vinden jullie politici, net als mij, dat de moslimgemeenschap wel eens TE sterk zou kunnen groeien, waardoor die sterke moslimgemeenschap een gevaar zou kunnen worden voor onze eeuwenoude westerse normen, waarden en gewoonten?

En zo ja, zijn jullie bereid maatregelen te nemen om de groei van de moslimaanwezigheid te 'beheersen? Aan welke maatregelen denken jullie dan (vb : stoppen met subsidieren van al de zgn 'erkende godsdiensten'.

OF … vinden


Antwoord:
 • Bert Anciaux Beantwoord
  Bert Anciaux

  De Islam komt in overgrote mate overeen met het christendom of het jodendom. De Islam zelf is geen bedreiging voor onze westerse waarden. meerAlles hangt af van hoe de godsdienst gebruikt of misbruikt wordt. Er is extremisme in elke godsdienst. De overgrote meerderheid van de Moslims in ons land onderschrijven dezelfde waarden als jij en ik. Het stigmatiseren van een godsdienst en dus ook van alle gelovigen van die godsdienst zorgt voor haat en onverdraagzaamheid. Meer kennis over elkaar kan zorgen voor meer toenadering en begrip. minder

  1399 dagen geleden beantwoord
 • John Crombez

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag
 • Bruno Tobback

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag