VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Waarom behoort het reduceren van het aantal ministers en staatssecretarissen nooit tot de besparingsmaatregelen?


1465 dagen geleden gesteld

Het aantal ministers en staatssecretarissen in België is te groot en volledig buiten proportie. In verhouding tot het bevolkingsaantal scoren al de andere EU landen beter. Dat België een "complexer" meerland is kan ik niet aanvaarden als een geldig argument. De bevoegdheden (en dus ook de budgetten) zijn versnipperd over te veel ministers en kabinetten. Om te besparen moet het aantal ministers en staatsecretarissen drastisch omlaag en bevoegdheden gebundeld. Dit, samen met een controle van de uitgaven is de enige mogelijkheid om te saneren. Dat zulks zou leiden tot sociale afbraak is eveneens een ongeldig argument. Samenvoegen van versnipperde budgetten maakt de besteding ervan veel efficiënter en beter controleerbaar. Met hetzelfde budget en de helft minder ministers wordt de jaarlijkse budgetronde veel eenvoudiger en de besteding efficiënter.


Antwoord:
 • Bart De Wever Beantwoord
  Bart De Wever

  De N-VA is altijd voorstander geweest om het aantal ministers te beperken. Bij de regeringsvorming hield de N-VA die lijn aan. meerDe N-VA is altijd voorstander geweest om het aantal ministers en staatssecretarissen te beperken. Bij de regeringsvorming hield de N-VA die lijn aan. Een regeringsvorming is echter een compromis met andere partijen. Uiteindelijk strandden we op 14 ministers en 4 staatssecretarissen. Dit is kleiner dan vorige regeringen: Leterme II (22 leden) en Di Rupo (19 leden).
  Ook de Vlaamse regering is onder impuls van de N-VA ingekrompen. Sinds de N-VA hier deel van uitmaakt is deze afgeslankt van 10 naar 9 ministers. Vlaanderen heeft ook al lang de Gemeenschap en het Gewest samengebracht, met 1 regering. Wallonië heeft voor beide een aparte regering, met een disproportionele inflatie aan ministers tot gevolg.
  De N-VA is ook voor de afschaffing van de Senaat, wat 55 miljoen € bespaart. In onze congrestekst op p.49-50 (zie https://www.n-va.be/vvvcongres ) vindt u nog meer maatregelen die de N-VA voorstelt om het aantal ministers en parlementairen te doen dalen in het kader van het confederalisme. minder

  1211 dagen geleden beantwoord
 • Gwendolyn Rutten Beantwoord
  Gwendolyn Rutten

  Zowel Vlaams als Federaal werken we deze legislatuur met minder regeringsleden dan tijdens de vorige legislatuur. Maar dat is niet alles.. meerZo werd de afgelopen jaren het gemiddeld loon van de regeringsleden (ministers en staatssecretarissen) reeds met 5,2% gekrompen. Ook de brutolonen van de kamerleden werden met 5% verminderd. In de kamer zijn daarnaast de vergoedingen voor de bijzondere functies verminderd met -20% voor de Kamervoorzitters, -15% voor de ondervoorzitters, en -5% voor de fractieleiders, quaestoren, secretarissen en commissievoorzitters. Het budget van de Senaat werd tussen ’13 en ’15 met 21,3% verminderd, en zal verder afnemen tot -70% in 2020. Ook het gratis openbaar vervoer voor parlementsleden werd dit jaar afgeschaft. Op provinciaal niveau werd het aantal raadsleden gehalveerd. Open Vld is van oordeel dat er moet bespaard worden waar mogelijk, en uiteraard geldt dit ook voor overheid. minder

  1295 dagen geleden beantwoord
 • Kris Peeters

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag