VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Maximumaccijns op brandstof ?


330 dagen geleden gesteld

Kan er gekeken worden naar een maximum-accijns op brandstoffen ?
Op brandstoffen (benzine en diesel) worden veel accijnzen gehoffen, en ook nog eens 21 procent btw (ook op die accijnzen)
meer/>
Sinds 2013 is de prijs van ruwe olie gezakt van bijna 120 dollar per vat naar 30 euro per vat (eind 2015 - begin 2016) en intussen weer omhoog richting 80 dollar.
De diesel en benzineprijzen zouden logischerwijze een gelijkaardig verloop moeten kennen.
Voor Diesel was er echter een omgekeer cliquet-systeem waardoor een del van de daling omgezet werd in een hogere accijns.
Nu zowel diesel als benzine meer dan 1,5 euro per liter kosten is het misschien opportuun om een vaste maximum-accijns op brandstoffen vast te leggen. Zo worden de prijsstijgingen zachter aan de pomp, bij een daling van de prijs zal deze dan ook zachter zijn, tot de procentuele accijns terug lager valt dan de fix-rate accijns.
Brandstof maakt nu ook eenmaal deel uit van de koopkracht


Antwoord:
 • Bart Tommelein Beantwoord
  Bart Tommelein

  Dag Youri, ik ben niet bevoegd voor de accijnzen op fossiele brandstoffen. Mijn collega Johan Van Overtveldt zal je hierop antwoorden. meerIk voeg hier wel graag aan toe dat we net weg moeten van fossiele brandstoffen. De vervuilende aspecten van diesel en benzine zijn voldoende wetenschappelijk bewezen. Daarom promoot ik volop groene en milieuvriendelijke alternatieven zoals elektrische wagens. Zo heb ik bijvoorbeeld de verkeersbelasting vergroend: we bouwen verder op het principe ‘de vervuiler betaalt’ en omgekeerd krijgen groene alternatieven, zoals elektrische wagens, een vrijstelling. Deze vergroening stimuleert voertuigtypes met een lagere CO 2-emissie of uitstoot van vervuilende stoffen. 80% van de Vlamingen rijdt geen 50 km per dag. Om hen te stimuleren een elektrische wagen aan te kopen, werk ik, naast de genoemde groene verkeersfiscaliteit, ook de drempels weg en voorzie ik premies. Ik ben er dan ook van overtuigd dat een breder aanbod aan laadpunten en tankstations voor gas, in combinatie met de premies en betere batterijen het tij kunnen keren. minder

  262 dagen geleden beantwoord
 • Johan Van Overtveldt

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag