VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Zou je een 3-level Globaal Universeel BasisInkomen verdedigen en indien nee, waarom niet?


305 dagen geleden gesteld

3-level Basic Income:
Level1: De UN betaalt rechtstreeks aan elk individu op aarde, via de gsm in een virtuele munt, een bedrag gelinkt aan de internat. armoedegrens.
Level2: De Europese meerUnie betaalt aan elke burger via dezelfde manier als de UN een bedrag gelinkt aan de Europese armoedegrens.
Idem voor de andere continenten.
Level3: Elk land verzorgt een eigen aanvullend sociaal systeem.

Op voorwaarde dat dit eerst in de armste regio's wordt ingevoerd, zal dit een globale transitie in gang zetten:
_De betere overlevingskansen zullen de vluchtelingenstromen afremmen zodat er kan worden bespaard op het bewaken van de grenzen. Open grenzen wordt terug mogelijk
_Een beter welzijn remt de bevolkingsexplosie af en maakt dat de dagelijkse overlevingszorg wegvalt ten gunste van de zorg voor de omgeving
_Een betere onderhandelingspositie van uitgebuite werknemers zal fair trade bevorderen
_1/2 van de SDGs kunnen worden gerealiseerd, wat de internat. weerstand tov dit UBI vermindert


Antwoord:
 • Ivo Belet Beantwoord
  Ivo Belet

  Op het eerste zicht lijkt een basisinkomen erg aantrekkelijk, maar er bestaan heel wat onduidelijkheden over. meer1) Noch de VN, noch de EU hebben hier de bevoegdheid toe. Voorlopig is het dus aan de individuele landen om de uitbetaling te realiseren.

  2) Een tweede vraagstuk betreft de kostprijs van een echt basisinkomen. Een substantieel basisinkomen is op korte & middellange termijn moeilijk te realiseren door de hoge kost. Waar zullen we extra fondsen vinden? Besparen we dan in de sociale zekerheid? Een basisinkomen realiseren zonder te raken aan bestaande bescherming is onbetaalbaar.

  3) De term ‘basisinkomen’ is een vlag die vele ladingen dekt. Vaak gaat het om voorstellen die in de praktijk een soort minimuminkomen garanderen of de voorwaarden voor werkloosheidsuitkeringen verminderen. Hoewel deze voorstellen waardevol zijn, gaat het niet om een echt basisinkomen.

  Natuurlijk moeten we streven naar een wereld zonder armoede. Maar als we moeten kiezen voor de weg die het meeste sociale vooruitgang betekent voor het grootste aantal mensen, kiezen we niet voor een basisinkomen. minder

  292 dagen geleden beantwoord
 • Kathleen Van Brempt

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag
 • Bart De Wever

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag