VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Gaat U de turteltaks hervormen zodat iedereen die bijdraagt eerlijker belast word. Procenten op het jaar inkomen inplaats van centen.


1080 dagen geleden gesteld

Indien U de energietaks nu turteltaks genoemd eerlijker verdeeld onder de belasting plichtigen, kMO's, Ondernemingen en multinationals, kan U de naam turteltaks van uw partijgenoot welke heden een slechte klank meerheeft veranderen naar tomtaks zoals genoemd in het VRT nieuws. Daarom stel ik voor om de energietaks in procenten op het jaar inkomen of winsten te innen door de belastingen, zodat iedereen even zwaar belast word. Een index verhoging word toch ook in procenten gegeven op het inkomen zodat een hoger inkomen meer krijgt dan een lager inkomen.Antwoord:
  • Bart Tommelein Beantwoord
    Bart Tommelein

    Mijn doel is de energieheffing te verlagen en iedereen aan te zetten om te kiezen voor hernieuwbare energie, namelijk wind, warmte en zon. meerIk zal er alles aan doen om het Vlaamse aandeel in de kostenstructuur van de energiefactuur zo laag mogelijk te houden door te kiezen voor goedkopere hernieuwbare energie. Indien we hier allen aan meewerken en wij als overheid het voorbeeld geven, dan zou de energieheffing naar beneden kunnen. Aangezien een heffing op verbruik daarnaast wettelijk onmogelijk is, wordt er gewerkt met een heffing per aansluitpunt. Bedrijven betalen tarieven tot 120.000 euro., zij dragen overigens ook bij voor 50% van het totale kostenplaatje van hernieuwbare energie. De aanpassing van de nettarieven in 2015 zorgt ervoor dat het probleem niet groter wordt en de consumenten in de toekomst een heffing van €250 per afnamepunt vermijden. Voorts is het zo dat niet elke persoon evenveel verbruikt. Vandaar dat er op het afnamepunt schalen van verbruik werden ingesteld, alsook een laag tarief voor kwetsbare gezinnen die zo slechts €25/jaar betalen. minder

    1059 dagen geleden beantwoord