VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Openhouden van Doel 1 & 2 zorgt voor wrevel: het legt een hypotheek op hernieuwbare energie. Is elektrisch transport een alternatief ?


1213 dagen geleden gesteld

Door Doel 1 & 2 open te houden is er overschot aan elektriciteit: niet goed voor hernieuwbare energie. Is het niet mogelijk het vrachtverkeer over de weg te laten rijden meervolgens het trolleybusprincipe ? Zie hiervoor het experiment in Los Angeles met de trolleytrucks. Het vergt investeringen in een nieuw elektrisch netwerk, maar die kosten zijn lager dan spoorinfrastructuur of wegen. Er is minder fijn stof en meer nachttransport mogelijk zonder geluidsoverlast. Zelfs als men voor personenvervoer bij de auto blijft zweren moet de aandacht verschuiven naar de plug-ins: die sluiten het nauwst aan bij de huidige situatie. Het ware ook verstandiger geweest het “gratisverhaal” te behouden maar vanaf een zeker jaarverbruik een hoger tarief aan te rekenen. Anders gezegd: laat de factuur voor het elektriciteitsverbruik exponentieel stijgen i.pl .v. lineair, ook voor de distributie. Installeren van zonnepanelen is dan zonder premies mogelijk, al was het al maar om de hoogste schijf te ontwijken.Antwoord:
 • Peter Vanvelthoven Beantwoord
  Peter Vanvelthoven

  We staan dus achter het stimuleren van elektrisch rijden en de overheid heeft hierin een rol te spelen. meerWe staan dus achter het stimuleren van elektrisch rijden en de overheid heeft hierin een rol te spelen. Bv. door de noodzakelijke laadinfrastructuur in samenwerking met de privé te ontwikkelen). De wijze waarop de overheden in ons land vandaag echter elektrisch rijden stimuleert is niet de onze. De overheid geeft vandaag fiscale cadeaus aan mensen die een auto van 86.000 euro of meer kopen. Luxehybrides zoals Porche Cayenne zijn 100% fiscaal aftrekbaar. Dat is op geen enkele manier te verantwoorden. Ook de Vlaamse overheid geeft premies van 2500 euro voor een Tesla van 85.000 euro. Dat lijkt ons geen efficiënt beleid. Wie zich dergelijke wagen kan permitteren heeft geen premie van 2500 euro nodig. Voor sp.a moet er een plafond komen op de prijs van de wagen voor de uitkering van de premie. minder

  1176 dagen geleden beantwoord
 • Robrecht Bothuyne

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag
 • Frank Wilryckx

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag