VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Waarom is Open VLD tegen mystery calls?


1262 dagen geleden gesteld

In aanloop naar de ‘moeder aller verkiezingen’ nam uw partij op haar Toekomstcongres van 2013 een klaar en helder standpunt in over discriminatie. Uw partij pleitte voor “gelijke kansen, onder meermeer met positieve acties, door de overheid georganiseerde praktijktesten en het wegwerken van overbodige drempels op de woon- en arbeidsmarkt.”
Het uitgebreide en degelijke juridisch advies van Eubelius, nochtans besteld door de Vlaamse meerderheid en gefinancierd met belastingsmiddelen, werd in de verdere parlementaire werkzaamheden genegeerd door minister Muyters en verkeerdelijk geïnterpreteerd door de andere meerderheidspartijen. In Het Nieuwsblad van 3 juli 2015 stelde de heer Bart Somers dat “de sector de mystery calls moet organiseren en rapporteren. Dat heeft zelfs meer impact dan wanneer het door ambtenaren gebeurt.” Dit strookt niet met het standpunt van de partij die net pleit voor door de overheid georganiseerde praktijktesten.


Antwoord:
 • Willem-Frederik Schiltz Beantwoord
  Willem-Frederik Schiltz

  Sectoren moeten het beste middel vinden om discriminatie aan te pakken. We leggen hen de verplichting op resultaten te boeken. meerDe overheid moet toezien op de naleving van antidiscriminatie-regelgeving. We zoeken actief naar verbeteringen om discriminatie kordaat aan te pakken.
  We verplichten sectoren zelf om de problemen aan te pakken. Slechts wanneer de hele sector doordrongen wordt van het probleem kan het echt opgelost worden. We hebben daarbij geen concrete methoden opgelegd maar wel dwingende doelstellingen.
  Er wordt geëist dat sectoren een systeem van zelfregulering uitwerken, waarvan praktijktesten deel uitmaken. Het gaat niet om vrijblijvende engagementen! Hardleerse bedrijven zullen worden doorgegeven aan de sociale inspectie. Indien na enige tijd blijkt dat de resultaten niet voldoen, verstrengen we de regelgeving.
  Tot slot: in een democratie moeten we aanvaarden dat vooruitgang stapsgewijs geboekt wordt. Die vooruitgang is er ontegensprekelijk. Het blijft ons vaste voornemen om die ook in de toekomst te realiseren. minder

  1101 dagen geleden beantwoord
 • Bart Somers Beantwoord
  Bart Somers

  De Vlaamse regering neemt het voortouw inzake de bestrijding van discriminatie. meerDe Vlaamse regering wil in samenspraak met de sociale partners in verschillende sectoren stappen zetten om een gedragscode inzake discriminatie uit te werken. Hierbij moeten systemen van zelfregulering en zelfcontrole (onder meer in de vorm van praktijktests) ontwikkeld worden. Om deze praktijktests correct te kunnen uitvoeren is het echter cruciaal dat een helder en goed gedefinieerd reglementair kader bestaat. Discriminatie, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, moet kordaat worden aangepakt en daarom is Open VLD uiteraard voorstander van praktijktesten en mystery calls met de ambitie om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestraffen. minder

  881 dagen geleden beantwoord
 • Gwendolyn Rutten

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag