VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!


Vraag:

Waarom krijgen niet-democratische overtuigingen (katholicisme, islam,...) staatssteun?


1381 dagen geleden gesteld

De katholieke kerk noch de islam laten aan vrouwen toe om imam, priester, bisschop, kardinaal te worden. Deze religieuze overtuigingen zijn intrinsiek seksistisch, maar worden wél gesubsidieerd met publieke middelen meer(lees: belastingen). Waarom opteren we niet voor een systeem van kerkbelasting, waarbij je aangeeft op je belastingbrief of je al dan niet wil betalen voor een religie?


Antwoord:
 • Meyrem Almaci Beantwoord
  Meyrem Almaci

  Groen wil een meer rechtvaardige en transparante financiering van erediensten, binnen de contouren van bestaande grondwettelijke bepalingen. meerWanneer de financiering volledig wordt afgeschaft en alles zou overgelaten worden aan het private systeem, bestaat het gevaar dat kapitaalkrachtige godsdiensten de kleinere of armere groepen in een verdomhoekje plaatsen. We pleiten voor een meer transparante en objectieve verdeling door ze te baseren op een telling die om de vijf jaar wordt georganiseerd. Iedere Belg kiest dan tussen de voorgestelde erediensten en levensbeschouwelijke bewegingen of laat zijn of haar keuze onbepaald. Op die manier realiseren we een zo objectief mogelijke band tussen de verdeling van de subsidies en de representativiteit van iedere eredienst ten aanzien van de bevolking en van het bevolkingssegment dat oordeelt dat de gemeenschap niet hoeft bij te passen voor deze financiering minder

  1380 dagen geleden beantwoord
 • Johan Van Overtveldt

  Nog geen antwoord.

  Steun deze vraag en deel ze zo veel mogelijk op social media, zodat deze snel beantwoord wordt.

  Steun vraag