VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!
Mandaten 2017 i

We geven de mandaten weer die de politici zelf hebben aangegeven tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018. Dit zijn dus de mandaten die in de loop van 2017 werden opgenomen.

7 mandaten 4 betaald

Overzicht mandaten 2017 i

 • Groen Lid van het nationaal partijbestuur
  Onbezoldigd
 • Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger
  Bezoldigd
 • Kamer van volksvertegenwoordigers Fractievoorzitter
  Bezoldigd
 • Mechelen (Stad) Gemeenteraadslid
  Bezoldigd
 • Mechelen Morgen Bestuurder
  Onbezoldigd
 • MmMechelen Feest VZW Voorzitter
  Onbezoldigd
 • Politiezone Mechelen/Willebroek Lid van de politieraad
  Bezoldigd