Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn.

Persoonlijke info en ervaring i

Leeftijd:
45 jaar
Woonplaats:
1210 Brussel1

Meer


Thema's i

Belangrijkste thema's

  • Wonen
  • Ruimtelijke planning
  • Onderwijs en onderzoek
  • Mobiliteit en openbare werken
  • Milieu, klimaat en energie
  • Mijn gemeente
  • Jongeren
  • Gezondheidszorg en welzijn
  • Gelijke kansen en diversiteit
Meer