VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!
Mandaten 2017 i

We geven de mandaten weer die de politici zelf hebben aangegeven tussen 1 januari 2018 en 31 maart 2018. Dit zijn dus de mandaten die in de loop van 2017 werden opgenomen.

16 mandaten 4 betaald

Overzicht mandaten 2017 i

 • Antwerpen (Stad) Burgemeester (titelvoerend of wnd.)
  Bezoldigd
 • Antwerpen Open VZW Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Antwerpen Studentenstad Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Lid
  Onbezoldigd
 • Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Bestuurder
  Bezoldigd
 • Kamer van volksvertegenwoordigers Volksvertegenwoordiger
  Bezoldigd
 • Musea en Erfgoed VZW Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Nieuw-Vlaamse Alliantie VZW Voorzitter
  Bezoldigd
 • Promotie Antwerpen Open VZW Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Promotie Stad Antwerpen VZW Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Vereniging van Vlaamse Mandatarissen VZW Voorzitter
  Onbezoldigd
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VZW Afgevaardigde
  Onbezoldigd
 • Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Vlaams Pers-, Radio- en Televisie-Instituut VZW Voorzitter
  Onbezoldigd
 • Vormingscentrum Lodewijk Dosfel VZW Bestuurder
  Onbezoldigd
 • Zomer van Antwerpen VZW Bestuurder
  Onbezoldigd