VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!

Reglement


Wij verwelkomen vragen op ‘hallo politici’. Met het posten van een vraag op dit platform lever je een bijdrage aan de democratie, maar ook aan de inhoud van deze website. Daarom vragen we je om een aantal regels te respecteren:

Richtlijnen voor goede vragen:

 • Geef je echte naam en voornaam bij registratie. Er is bij elke vraag de mogelijkheid om deze anoniem te stellen, zodat je naam niet online komt. De organisatie wil echter wel weten wie de vraagsteller is.
 • Zorg dat je vraag over het Vlaamse, Brusselse, Belgische of Europese beleid gaat.
 • Kijk eerst even of de vraag die je wil stellen al niet recent aan die politicus gesteld werd.
 • Stel een echte vraag waarop een politicus ook een antwoord kan formuleren. Formuleer met andere woorden niet alleen je mening of een feit.
 • Wees je ervan bewust dat je verkeerd begrepen kan worden. Denk goed na voor je je vraag formuleert.
 • Formuleer je vraag beleefd.
 • Probeer de meest geschikte thema’s aan je vraag te koppelen.

Volgende vragen zullen niet worden gepubliceerd:

 • Vragen waarvan de vraagsteller een vals profiel heeft.
 • Vragen die recent al werden gesteld aan die politicus.
 • Vragen die geen vraag zijn, maar een mening of feit.
 • Vragen die helemaal niets met het beleid te maken hebben.
 • Vragen die een oplossing willen voor een persoonlijk dossier, zonder dat het relevant is voor anderen.
 • Vragen die moeilijk te begrijpen zijn (vb. slecht geformuleerd).
 • Vragen die een inbreuk betekenen op de persoonlijke levenssfeer.
 • Vragen die een uiting zijn van laster en eerroof, haat, discriminatie, racisme, seksisme, homofobie of vragen die als dusdanig kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Vragen die een inbreuk zijn op intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, recht van afbeelding, …).
 • Persoonlijke aanvallen of scheldpartijen tegen politici of deze website, aanvallen tegen mensen die vermeld worden in de vraag of tegen personen of instanties in het algemeen.
 • Vragen die beledigend of kwetsend zijn voor anderen of als dusdanig kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Promotie voor commerciële producten, blogs of andere websites en links naar websites en vragen die door andere gebruikers mogelijk als spam kunnen worden ervaren.


Praktisch:

 • Je moet geregistreerd zijn vooraleer je een vraag kan stellen. Wie zich registreert, krijgt een bevestiging per e-mail.
 • Een vraag stellen kan enkel in eigen naam. Schuilnamen zijn niet toegelaten. Je kan je vraag vervolgens wel anoniem stellen, zodat de persoonlijke gegevens enkel voor de organisatie zichtbaar zijn.
 • Een ploeg van daartoe opgeleide moderatoren controleert elke vraag. Vragen die niet voldoen aan de regels, zullen niet gepubliceerd worden.
 • Over het niet publiceren van vragen – of bij ernstige inbreuken: het blokkeren van een gebruikersaccount - wordt niet gecommuniceerd door de moderatoren of de organisaties achter ‘hallo politici’. Elke beslissing van de moderatoren en/of de organisatie is een gevolg van dit reglement.
 • De moderatoren mogen kleine aanpassingen doen, zoals vb. correctie van kleine spellings- of typfouten. Ook kan een moderator een extra thema toevoegen.
 • Wanneer een vraag al werd gesteld aan 1 politicus, maar er ook nog andere politici staan aangegeven die deze vraag nog niet kregen, mag een moderator deze politicus van de vraag afhalen. De vraag wordt dan wel gepubliceerd, maar enkel voor die politici die de vraag nog niet kregen.
 • De gegevens die een bezoeker ingeeft bij registratie worden niet doorgegeven aan derden. Echter, Het Nieuwsblad en ActuaTV mogen de vraagsteller wel verzoeken om meer uitleg, of om het live stellen van de vraag. De vraagsteller is uiteraard niet verplicht hier op in te gaan.

Het staat de vraagsteller vrij om de vraag aan te passen en opnieuw te stellen.

Disclaimer


De inhoud van de vragen en antwoorden wordt door derden geplaatst en valt dus buiten de aansprakelijkheid van ‘hallo politici’. ‘Hallo politici’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade, die zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van dit platform.

De initiatiefnemers hebben getracht de informatie op deze website correct te verzamelen, grotendeels op basis van officiële publicaties. Merk je toch een fout op? Wij vernemen eventuele opmerkingen graag via .