VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!

Over dit initiatief


Elke Vlaming zet af en toe vraagtekens bij wat er in 'de politiek' gebeurt. Toch stellen maar weinigen ook effectief die vragen. Waarom is dat zo? De drempel is te hoog: Het lijkt alsof politici bereikbaar zijn via e-mail of Twitter, maar in feite is er maar weinig rechtstreeks contact tussen burgers en politici.

Het online vragenplatform 'hallo politici' neemt die drempel weg en verkleint zo de kloof tussen burgers en politici: Iedereen kan een vraag stellen en die vervolgens de wereld insturen.

Hallo politici is dus een platform waar je in dialoog kan treden met de politici die je vertegenwoordigen. Je kan hun een vraag stellen en een vraag die al werd gesteld, steunen (op de site zelf of door een vraag te delen op Twitter en/of Facebook). Als een vraag voldoende steun krijgt, brengen we de politici in kwestie hiervan op de hoogte en vragen we hen om een antwoord te geven. Tot slot kan je ook allerlei informatie over hen opzoeken. Zo maakt het platform een kwaliteitsvolle interactie mogelijk tussen burger en politici en biedt de site meer transparantie over de politiek.

'Hallo politici' is een initiatief van De Wakkere Burger vzw (een organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen), Tree Company (een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van online applicaties voor maatschappelijke projecten) en Ryckevelde vzw (een beweging voor Europees burgerschap). Ze doen dit vanuit de overtuiging dat burgers vaker van zich mogen laten horen dan 1 keer om de 5 jaar in het stemhokje. Het Nieuwsblad en Actua TV steunen het initiatief door er actief over te berichten.

Dit project krijgt financiële steun van het Europees Parlement. Het huidige platform is echter nog niet af: we willen het graag nog meer op punt stellen en uitbreiden met bijvoorbeeld de parlementaire activiteiten van de parlementsleden. Alle financiële steun voor 'hallo politici' is dan ook erg welkom via PayPal.

De Wakkere Burger vzw: Dieter Van de Putte
Tree Company: Michiel Nuytemans, Mathijs Buts en Erwin Berghmans
Ryckevelde vzw: Machteld Boussemaere

De studenten van het tweede jaar toegepaste informatica van de Karel de Grote hogeschool maakten in het academiejaar 2013-2014 verschillende mogelijke versies voor dit platform. Hun vragen en oplossingen boden een extra hulp bij het ontwerpen van dit platform.