VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!4 jaar in een notendop

4 jaar in een notendop

Even het geheugen opfrissen: Op 19 mei 2015 lanceerden 3 organisaties “hallo politici”, een online platform voor dialoog tussen Vlamingen en hun politici op Vlaams, federaal en Europees bestuursniveau. Dit initiatief loopt nog tot de verkiezingen van mei 2019.


 


Enkele cijfers over het platform www.hallopolitici.be • Zo’n 83.400 mensen bezochten de site sinds de lancering op 19 mei 2015, een jaar na de verkiezingen van 2014.

 • 1.279 vragen werden goedgekeurd sinds de start, op een totaal van 1.885 gestelde vragen: 2 op 3 vragen wordt gepubliceerd (er is moderatie op de vragen).

 • Er kwamen 516 antwoorden op vragen (sommige vragen werden door 2 of 3 politici beantwoord)

 • 183 van de 281 politici hebben momenteel een geactiveerd profiel (Er waren meer actieve politici, maar enkele daarvan zijn er intussen uit door wijzigingen in regering en parlement)

 • Er waren 2.235 geregistreerde gebruikers over de ganse periode


 


Enkele vaststellingen over het initiatief


Opmerking vooraf: dit gaat over de volledige periode van hallo politici. Deze informatie komt vaak niet terug op het platform, omdat in het najaar van 2018 alle onbeantwoorde vragen werden gearchiveerd. • Of een politicus reageert op vragen, lijkt eerder van de politicus af te hangen dan van  de politieke partij waarbij hij/zij actief is. De organisaties achter hallo politici spraken op voorhand alle partijsecretariaten aan en kregen overal een positieve reactie. De partijsecretariaten konden hun politici echter niet opleggen om te antwoorden op de vragen (zoals vb. blijkt uit de case van Maggie De Block – zie verder). In de loop van het project, deden de initiatiefnemers ook mailings en een belronde naar politici, met de vraag om te antwoorden.

 • Gedurende de volledige periode van hallo politici was het  – logischerwijs – zo dat bekende politici de meeste vragen krijgen – dat zijn meestal de partijvoorzitters en de regeringsleden.

 • Europarlementsleden zijn opvallend actief: 6 van de 12 Europarlementsleden beantwoordden meerdere vragen in de voorbije beleidsperiode. Enkel de 4 Europarlementsleden van N-VA antwoorden niet, voor de rest zijn alle politieke partijen vertegenwoordigd.

 • De populairste vraag op het platform (intussen niet meer zichtbaar omdat in het najaar van 2018 de onbeantwoorde vragen gearchiveerd werden) had meer dan 400 stemmen en was gericht aan Maggie De Block. De organisaties achter ‘hallo politici’ maakten een videoboodschap van de vraag in kwestie en contacteerden zowel het partijsecretariaat van Open VLD, de voorzitter Gwendolyn Rutten (zelf wel erg actief op het platform, zie verder) als de persoonlijke medewerkers van De Block om de vraag beantwoord te krijgen. Maar ondanks onze inspanningen antwoordde Maggie De Block niet. Ziehier de videoboodschap en de vraag: www.hallopolitici.be/hallo/nieuws/30  • Onder politici met veel vragen, maar geen antwoorden, vallen naast Maggie De Block ook Kris Peeters en Theo Francken. Politici die in het begin niet, maar uiteindelijk toch vragen beantwoordden, waren o.a. Wouter Beke en Kristof Calvo. Kristof Calvo werkte later ook mee aan een “hallo politici pop-up” (zie verder).

 • Politici met meeste antwoorden (vaak ook omdat zij veel vragen kregen): 1. Bart Tommelein

 2. Meyrem Almaci

 3. Kristof Calvo


Voor de ganse lijst: zie www.hallopolitici.be/politici/alle. Opvallend hierbij: het lijstje bevat politici van meerdere politieke partijen en bestuursniveaus (Vlaams, federaal als Europees). (let wel: het totaal aantal vragen is enkel sinds de update van eind 2018 en klopt dus niet met het aantal vragen die deze politici over de gehele duurtijd van hallo politici kregen) • Soort vragen:

  • Populaire thema’s over de volledige periode, zijn:

   • vragen over sociale aangelegenheden zoals pensioenen, uitkeringen en tijdskrediet

   • mobiliteit  • Vragen gaan vaak over de actualiteit: wat die dag/week uitgebreid in de media komt. Zo komen vragen over klimaat (energie, uitstoot, enz. ) opvallend meer voor in de laatste maanden.

  • Vragen die eigenlijk “suggesties” aan beleidsmakers zijn, komen ook altijd terug: vb. het afschaffen van de opkomstplicht of het voorstel om enkel nog biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes te verkopen. • Hallo politici was er niet enkel online: er waren over de verschillende jaren heen meerdere gelegenheden waarop mensen hun vraag ‘live’ konden stellen aan een politicus, in een speeddate setting: zo waren er meerdere “hallo politici live” sessies in het Vlaams Parlement, alsook eentje in Hasselt. Maar je kon als bezoeker ook zomaar op een “hallo politici pop-up” botsen: we organiseerden speeddates in de trein, in de Permeke bib in Antwerpen, in bib De Krook in Gent en op het Conscienceplein in Antwerpen. Toevallige passanten konden zo hun vragen stellen aan o.a. Tom Van Grieken, Bart Staes en Willem-Frederik Schilz.

 • Sommige politici beantwoordden vragen ook via een videoboodschap. Zo beantwoordden o.a. Kathleen Van Brempt, Ben Weyts en Steven Vandeput vragen van op de hallo politici bank. Bekijk het youtube-kanaal van hallo politici voor alle antwoorden via videobooschap: www.youtube.com/channel/UCxRdvoX-UcIObyFM_FokVTQ/videos

 • Een groep vrijwilligers staat stand-by om de vragen te modereren: ongepaste vragen, vragen naar persoonlijke dossiers of vragen die al eens gesteld werden, komen zo niet online. Hoewel het doel absoluut was om zoveel mogelijk vragen door te laten, komt voorlopig gemiddeld 1 op 3 gestelde vragen niet online. Vragenstellers werden bij niet gepubliceerde vragen ook steeds aangemoedigd om hun vraag op een iets andere manier te herhalen (minder beledigend, met minder persoonlijke details …

 • De meeste vragen (en antwoorden) kwamen er in de eerste maanden van “hallo politici”. De lancering kwam uitgebreid in de pers, waardoor mensen de weg gemakkelijk vonden naar het platform: er is dus wel degelijk een nood om vragen te stellen. In de jaren daarop bleek het moeilijk om het platform onder de aandacht te blijven brengen, waardoor het aantal nieuwe vragen (en antwoorden) terugviel.

 • Het initiatief “hallo politici” won een wedstrijd van Socius, met als prijs een filmpje over het initiatief. Omdat “Socius” het steunpunt is van de sociaal-culturele sector, komen vooral Europahuis Ryckevelde en De Wakkere Burger als partners aan bod. De derde partner is Tree Company. Kijk hier voor het filmpje: www.youtube.com/watch?v=mmLOQHTb4bA


 


'Hallo politici' is een project van Europahuis Ryckevelde  (non-profit organisatie voor participatie en informatie op mensenmaat over de EU en actuele EU-thema’s) , Tree Company (een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van online applicaties voor maatschappelijke projecten en participatie) en De Wakkere Burger (non-profit organisatie voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen).


 

31 dagen geleden