VERKIEZINGEN 26 mei 2019 Laat van je horen!

Veelgestelde vragen


Waarom moet ik registreren met mijn volledige naam?
We willen met hallo politici een dialoog op gang brengen tussen burgers en politici. Daarom vinden we het belangrijk dat we weten wie de vraagsteller is. Er is echter wel een aan te vinken vakje 'deze vraag anoniem stellen', zodat je naam niet publiek verschijnt.
Waarom zijn sommige vraagstellers ‘anoniem’?
We vragen dat iedereen zich registreert met zijn volledige naam. Er is echter wel een aan te vinken vakje 'deze vraag anoniem stellen'. Hierdoor verschijnt deze naam niet publiek. De organisaties achter 'hallo politici' weten wel altijd wie de vraag heeft gesteld.
Hoe kan ik steun verzamelen voor mijn vraag?
Je kan zowel op het platform zelf, als via Facebook en Twitter, stemmen verzamelen voor je vraag. Voor de laatste twee opties is registreren op het platform niet nodig.
Waarom verschijnt mijn vraag niet meteen?
Een ploeg van moderatoren controleert elke vraag vooraleer deze online verschijnt. Onze moderatoren doen hun best om dit zo snel mogelijk te doen.
Wat gebeurt er met vragen die niet worden gepubliceerd?
Een vraag kan worden tegengehouden voor verschillende redenen, waaronder ongepast, of de vraag komt al voor op het platform (zie 'reglement' voor meer informatie). Er wordt met deze vragen verder niets gedaan.
In hoeverre is ‘hallo politici’ politiek neutraal?
Het zijn de mensen zelf die de vragen stellen. Onze moderatoren controleren enkel of de vraag al gesteld werd, of of ze gepast of relevant is (zie 'reglement' voor meer informatie). Het is ook aan de politici zelf om al dan niet te antwoorden. Ook de aard van hun antwoorden is volledig hun verantwoordelijkheid. Alle politieke partijen zijn op voorhand op dezelfde wijze geïnformeerd over dit initiatief.
Hoe kan ik ‘hallo politici’ contacteren?
Je kan ons contacteren door een mailtje te sturen naar .
Kunnen politici zich ‘afmelden’ van ‘hallo politici’?
Alle Nederlandstalige verkozenen op Vlaams, Brussels, Belgisch (federaal) en Europees niveau hebben een profiel op hallo politici. Het is voor hen niet mogelijk om dit profiel te verwijderen. Wel kunnen ze er voor kiezen om niet te reageren op aan hen gestelde vragen.
Hoe wordt dit project gefinancierd?
De drie organisaties achter hallo politici zijn de voornaamste financierders van dit project. Daarnaast ontvangt hallo politici van mei 2015 tot april 2016 ook een eenmalige financiering van het Europees Parlement.
Welke politici zijn aanwezig op ‘hallo politici’?
Alle Nederlandstalige parlements- en regeringsleden op het Vlaams, Brussels, federaal en Europees niveau én de voorzitters van de partijen die voor de verkiezing van 25 mei 2014 in alle Vlaamse kieskringen een lijst indienden, hebben een profiel op 'hallo politici'.
Waarom wordt mijn vraag niet gepubliceerd?
Je vraag wordt eerst en vooral gecontroleerd door een team van moderatoren. Daarna ontvang je een bericht of je vraag al dan niet werd goedgekeurd. De reden om je vraag eventueel niet te publiceren, ontvang je in een persoonlijke e-mail. Controleer eventueel je 'ongewenste post' op berichten van 'hallo politici' als je geen antwoord krijgt.
Welk soort vragen kan ik stellen op 'hallo politici'?
Je kan alle vragen die te maken hebben met het beleid in Vlaanderen, Brussel, België en de Europese Unie stellen. Een ploeg van moderatoren controleert alle vragen voor ze gepubliceerd worden. In het reglement vind je de voorwaarden waarop ze gecontroleerd worden.
Waarom zou ik een vraag stellen op 'hallo politici'?
Een vraag stellen op hallo politici kan een grote impact hebben: je vraag staat immers publiek en kan de steun van vele anderen krijgen. Daardoor krijgt je vraag ook een groot gewicht, en is de kans groot dat de politicus of politici aan wie je de vraag stelde, ook reageert / reageren. Bovendien blijft de vraag ook nadien online staan, zodat ook andere Vlamingen een beter zicht krijgen op het standpunt van politici.
Zullen politici antwoorden op mijn vraag?
Er is uiteraard geen garantie dat een politicus ook effectief reageert op je vraag. Veel zal afhangen van hoe je de vraag stelt, en hoeveel anderen deze vraag steunen.
Waarom staan er geen lokale politici op ‘hallo politici’?
De organisaties achter hallo politici maakten de keuze om het lokale beleidsniveau (gemeentes en provincies) niet mee op te nemen in hallo politici. Dit omwille van de haalbaarheid. Dit kan in de toekomst eventueel nog veranderen.
Waarom moet ik minstens één thema toewijzen aan mijn vraag?
Het is belangrijk dat ook anderen bepaalde vragen gemakkelijk kunnen terugvinden. Door één of meerdere thema's toe te kennen aan je vraag, is het gemakkelijker voor anderen om jouw vraag terug te vinden.
Wat doen de organisaties achter 'hallo politici' met mijn gegevens?
Hallo politici wil onder andere transparantie bevorderen. Daarom vinden we het belangrijk dat we de juiste naam en voornaam hebben van de personen die zich registreren op het platform. De andere gegevens die we vragen (vb. leeftijd, gemeente), zijn er omwille van statistische redenen. We respecteren de wetgeving van de persoonsgegevens en geven deze gegevens niet door. Wat wel kan gebeuren, is dat we de vraagsteller van een populaire vraag eventueel contacteren om zijn of haar vraag te delen op vb. Het Nieuwsblad of op Actua TV.
Waarom moet ik mijn vraag tot minstens één specifieke politicus richten?
We willen dat politici ook echt reageren op een vraag. Daarom is het belangrijk dat zij persoonlijk worden aangesproken. Een vraag 'aan de politiek' kan erg interessant zijn, maar of een politicus zich ook geroepen zal voelen om hierop te reageren in naam van 'de hele politiek' is een andere kwestie. We beseffen dat het niet altijd gemakkelijk is om een bepaalde politicus uit te kiezen om je vraag aan te stellen. Daarom helpen we je bij die keuze door aan de hand van het opgegeven thema en beleidsniveau politici te suggereren. Je hoeft dit uiteraard niet te volgen.
Welke organisaties zitten achter "Hallo politici"?
Drie organisaties sloegen de handen in elkaar voor dit initiatief. Het gaat om De Wakkere Burger vzw (een organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie in Vlaanderen), Tree Company (een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van online applicaties voor maatschappelijke projecten) en Ryckevelde vzw (een beweging voor Europees burgerschap). Ze doen dit vanuit de overtuiging dat burgers vaker van zich mogen laten horen dan 1 keer om de 5 jaar in het stemhokje.
Wat gebeurt er als het gevraagde aantal stemmen wordt gehaald voor een vraag?
Als een vraag voldoende stemmen haalt, verstuurt het platform automatisch een e-mail naar de politici in kwestie. Zo worden zij actief op de hoogte gebracht van die vraag en is de kans groter dat ze er op antwoorden.
Bestaan er gelijkaardige initiatieven zoals 'hallo politici'?
Hallo politici' komt niet uit de lucht gevallen: Het idee van profielpagina's per politicus bouwt voort op een aantal initiatieven uit de vorige beleidsperiode: 'Ze werken voor jou' en 'De rapporteurs'. In Duitsland bestaat een gelijkaardig initiatief 'Parliament Watch' nu al tien jaar, met groot succes. Nieuw aan ‘Hallo politici’ is dat gebruikers elkaars vragen kunnen steunen en profielpagina’s kunnen bekijken met heel wat gegevens over politici.
Wat moet ik doen om zelf moderator te worden bij 'hallo politici'?
Een enthousiaste ploeg van vrijwillgers controleert de vragen voor ze online worden gezet. Tweemaal per jaar voorzien we een opleiding voor (nieuwe) moderatoren. Werk je graag mee, stuur dan een mailtje naar met een uitgebreide motivatie en je contactgegevens.
Hoe lang blijft hallo politici online?
‘Hallo politici’ blijft minstens lopen tot aan de volgende verkiezingen van 2019. Op die manier zal het platform tegen 2019 een uitgebreid en publiek archief aan vragen en antwoorden bevatten.